Kari Steinsland på TV Vest om pilotprosjektet

I dette intervjuet introduserer Kari Steinsland, daglig leder i MUST, pilotprosjektet om selvkjørende busser i Sunnfjord kommune.

Se hele intervjuet her

Skyss piloterer autonom teknologi høsten 2021

Kari Steinsland og Frode Endresen i Skyss leder pilotprosjektet om selvkjørende busser. Pilotprosjektet har planlagt oppstart i september 2021 og Sunnfjord kommune er vertskommune.

Bakgrunn for piloten

Skyss har over lengre tid jobbet med utvikling av et pilotprosjekt som skal teste autonom teknologi i kollektivtransport. Bak piloten står et prosjektpartnerskap bestående av Skyss, Sunnfjord kommune, Høgskulen på Vestlandet (HVL), Helse Førde og MUST LivingLab.

I august 2020 tok Høgskulen på Vestlandet og Fagskolen Sogn og Fjordane i bruk nye fasiliteter på Verftet i Førde. Dette innebærer at en del av studentene vil få en utfordring med transport mellom Vie og Verftet. I april 2020 tok Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet derfor initiativ overfor Vestland fylkeskommune, Sunnfjord kommune og en rekke andre aktører for å vurdere et alternativt tilbud til transport. Et forprosjekt for vurdering av autonom buss ble igangsatt av Sunnfjord kommune i tett samarbeid med studentmiljøet ved HVL, Helse Førde og Skyss. I den senere utviklingsfasen av pilotprosjektet har Vestland fylkeskommune ved Skyss tatt rollen som prosjekteier.

Innfasing av ny teknologi og nye mobilitetskonsepter

Pilotprosjektet om autonome busser er en del av Skyss sin strategi for å ta i bruk ny teknologi og utvikling av nye forretningsmodeller i sine tilbudt. Autonome busser har blitt pilotert andre steder i Norge og internasjonalt. I dette pilotprosjektet vil autonom teknologi i Skyss sitt tilbudt for første gang testes i Vestland fylkeskommune.

Innfasing av ny teknologi er en stegvis prosess og i denne piloten vil Skyss i samarbeid med vertskommunen teste hvordan brukerne i Førde reagerer på selvkjørende busser. Skyss på sin side vil bruke pilotprosjektet til en aktiv læringsprosess og kulturbygging i egen organisasjon. Autonom teknologi vil påvirke kollektivselskapene og mulige problemstillinger som vil bli aktuell er:

  • Hvordan samhandler Skyss sine forskjellige kundegrupper med autonom teknologi?
  • Hvordan vil autonom teknologi påvirke Skyss sine driftsprosesser?
  • Hvordan vil autonom teknologi påvirke Skyss sitt arbeid på kundesenteret?

Sunnfjord kommune på sin side vil i samarbeid med de andre partnerorganisasjonene mobilisere til en bredere dialog om mobilitet med sine innbyggere.

Kari Steinsland og Frode Endresen leder prosjektet i Skyss. Truls Hansen Folkestad representerer Sunnfjord kommune. Gro Rukan representerer HVL og Helse Førde. Bjørn Klimek i MUST LivingLab bistår med innovasjonsfaglig kompetanse og utforming av pilotprosjektet.

Jon Askeland åpner webinar om selvkjørende buss

I sammenheng med åpningen av den selvkjørende bussen i Sunnfjord kommune ble det gjennomført et seminar om autonom teknologi. Seminaret kan du se som webinar.

Se webinaret her

Flere piloter med autonome busser i Norge

Statens vegvesen har utformet en side som gir oversikt over andre piloter med autonome busser i Norge. Selv om teknologien er relativ ny har det allerede vært mulig å samle noen erfaringer i pilotprosjekter.

Les mer på SVV sine sider