Pilotering av et digitalt reguleringsverktøy for mikromobilitet

Lars Ove Kvalbein og Heidi Therese Hansen i Bymiljøetaten ved Bergen kommune står i spissen for pilotprosjektet om smart regulering av markedet for elsparkesykler.

Bakgrunn for piloten

I samarbeid med MUST ble det arrangert en workshop i desember 2019 der formålet var å løse “Last Mile” utfordringen. Flere sparkesykkelaktører viste interesse og ga beskjed om at de ønsket å etablere seg og derfor ønsket en avtale med kommunen. Det ble bestemt at Åsane utenfor Bergen skulle brukes som et mobilitetslaboratorium der man skulle utforske mulighetene for å regulere disse sparkesyklene med gategrunnsleie, parkeringsoner, antallsbegrensninger og hastighetsbegrensninger etc.

I prosjektbeskrivelsen står det at hovedformålet med piloten er å «ivareta trygghet, ryddighet og framkommelighet for alle i gater og byrom » og å «finne ut mer om hvordan mikromobilitet kan bidra positivt i byens transportsystem».

Sommeren 2020 etablerte den første elsparkesykkelaktøren seg i Bergen sentrum. Piloten skiftet derfor fokus og skulle nå omfatte hele sentrum. Syv sparkesykkelaktører ble godkjent til å delta i piloten. Første uken i desember 2020 startet første testperiode av piloten.

Pilotering av et digitalt reguleringsverktøy

Den unike innovasjonen i prosjektet er at frittflytende mikromobilitetstjenester reguleres i sanntid og ved deling av data, sier prosjektleder Lars Ove Kvalbein. Når kommunen får full oversikt over antall kjøretøy og posisjoner til enhver tid, kan tjenesten reguleres med en variabel gategrunnsleie som er høyest i pressområder, men som kan snus til subsidier i områder med for eksempel mangelfullt kollektivtilbud. Operatørene må også motta data fra kommunen, hvor parkeringsarealer, soner for parkeringsforbud, kjøreforbud og soner med hastighetsbegrensninger er definert – felles for alle operatørene. Det norske start-up Nivel Regulator er partner i prosjektet og leverer den kartbaserte digitale løsningen for prosjektet.


Bjørn Klimek i MUST LivingLab ser fram til å kunne støtte prosjektet med innovasjonsfaglig kompetanse og utforming av analyser og evalueringer. Partnerorganisasjonene bak MUST er Skyss, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen.


Smart mobilitet krever smart regulering

Nivel AS er oppstartsselskapet som har utviklet det digitale reguleringsverktøyet til Bergen kommune sitt pilotprosjekt om regulering av mikromobilitet. Harald Sævareid er medgründer og daglig leder i Nivel. Bjørn Klimek er leder i MUST LivingLab og jobber med oppstartsselskaper innen smart mobilitet. I intervjuet spør Bjørn om hvordan reisen med Nivel har vært og hvilken betydning pilotprosjektet i Bergen har for selskapets strategi framover.

Intervju med Nivel

Forskningsprosjekt: MikroReg

MikroReg- prosjektet skal forske på offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet. MUST, Bymiljøetaten i Bergen og Skyss er noen av flere samarbeidspartnere. Piloten til Bymiljøetaten i Bergen om smart regulering av mikromobilitet vil være relevant for dette forskningsprosjektet.

Les mer om MikroReg her