Hva vi er

Den tradisjonelle ansvarsfordelingen mellom ulike offentlige aktører innenfor transport og mobilitet bidrar i for liten grad til innovasjon og samarbeid på tvers av næringer. Strukturene for planlegging, finansiering og gjennomføring gjør at de som eier problemer eller utfordringer i for liten grad søker mot samhandling og innovasjon – men går ofte rett til prosjektgjennomføring. Konseptet som ble utviklet for MUST skal svare til disse utfordringene.

I 2017 utlyste Samferdselsdepartementet en konkurranse rettet mot fylkeskommunene, der temaet var smartere transport, og hvor fylkeskommunene ble oppfordret til å konkurrere om å komme med gode initiativer. Vestland fylkeskommune, da Hordaland, innledet en kreativ prosess sammen med Bergen kommune og Statens Vegvesen. Sammen kom vi frem til at vi ville etablere MUST. Forkortelsen står for «mobilitets-laboratorium for utvikling av smartere transport». Konseptet vant fram i konkurransen og partnerorganisasjonene fikk støtte til etablering av MUST.

Vedlagte filer