Hva er MUST LivingLab?

MUST LivingLab står for en unik innovasjonsmetode som er tilpasset innovasjons- og pilotprosjekter innen smart mobilitet. MUST LivingLab er en paraply for flere pilotprosjekter og har særlig fokus på brukerinvolvering, åpen innovasjon og test av nye mobilitetsløsninger i reelle omgivelser.

Hvorfor har vi MUST LivingLab?

Innovasjonsprosesser innen smart mobilitet er preget av høy kompleksitet. Mobilitet er et komplekst system bestående av forskjellige transportformer, varierende teknologiske løsninger og et mangfold av mennesker som skal kunne ta i bruk de nye løsningene. MUST LivingLab utvikler og gjennomfører enkeltstående pilotprosjekter. Nye mobilitetsløsninger skal kunne testes i reelle omgivelser og under medvirkning av befolkingen. MUST LivingLab samarbeider med innovatører og entreprenører innen mobilitet for etablering av pilotene og bidrar særlig til analysering og evaluering av samspillet mellom teknologi, brukerne, nye forretningsmodeller og andre samfunnsrelevante aspekter.

Hvordan arbeider vi i MUST LivingLab?

MUST LivingLab vil alltid ha fleksibel fokus på idéene og utfordringene i de enkelte innovasjons- og pilotprosjektene. MUST LivingLab's metodiske verktøykasse er forankret i internasjonal innovasjonslitteratur og vi leverer prosjektmetodikk på høyt faglig nivå. Dette gjør at MUST LivingLab er en ideell partner for prosjekter som er støttet av Norges virkemiddelapparat for FoU dreven innovasjon. MUST LivingLab er en paraply for flere piloter og tar vanligvis ikke eierskap til piloten. Denne rollen er forbeholdt mobilitetsaktørene og sikrer at de økonomiske interessene er forankret hos entreprenøren.

Et vanlig prosjektpartnerskap i MUST LivingLab starter med en avklaring av idéens modenhet. Det er for eksempel viktig å få avklart om en teknologi er moden nok for pilotering. I samarbeid med prosjekteieren utformer MUST LivingLab pilotprosjektet, det gis råd om finansieringsmuligheter, det velges egnede geografiske områder og det velges analyse- og evalueringsmetoder. Der det er ønskelig knyttes kontakt til partnerorganisasjonene bak MUST, som er Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Skyss og Statens vegvesen. MUST LivingLab er spesielt opptatt av brukerinvolvering på den ene siden, dvs. åpen innovasjon. Samtidig har vi rutiner for å ivareta prosjekteierens forretningshemmeligheter og økonomiske interesser.

Se våre artikler på denne siden for mer informasjon om LivingLab som metode og metoder for innovasjons- og pilotprosjekter.

Dette er MUST LivingLab

  • Spisskompetanse innen smart mobilitet og innovasjon
  • Støtte til utvikling og gjennomføring av pilotprosjekter
  • Kunnskap om virkemiddelapparatet
  • Tilgang til regionale, nasjonale og internasjonale aktører
  • Spisskompetanse innen analyse- og evalueringsmetoder

Pilotprosjekter i MUST Living Lab

MUST Living Lab jobber parallelt med flere innovasjons- og pilotprosjekter. Vi har som formål å bygge et prosjektportefølje fordelt over hele Vestland fylke. Vi jobber aktivt og til enhver tid med pilotprosjekter i forskjellige faser. Besøk gjerne vår side om våre piloter.

Les mer om våre prosjekter