MUST LivingLab i Vestland fylke

Dette interaktive kartet viser våre pågående innovasjons- og pilotprosjekter. Arbeidet med prosjektene varierer fra tidlig idéfase til pågående piloter og piloter som avsluttes og evalueres. Klikk deg inn på kartet for å få en kort beskrivelse av hva de ulike prosjektene går ut på. Under kartet kan du også klikke deg inn på sidene til de ulike prosjektene for å få et mer detaljert overblikk over aktivitetene knyttet til prosjektene.

Prosjekter i MUST LivingLab

Smart regulering av mikromobilitet

Bergen kommune er prosjekteier til en pilot om smart regulering av markedet for elsparkesykler.

Status: pågående

Autonom buss i Sunnfjord kommune

Skyss og Sunnfjord kommune jobber sammen om et pilotprosjekt om autonome busser i Førde.

Status: planleggingsfase

Hentmeg Odda - pilot om fleksibel bestillingstransport

Skyss har gjennomført en pilot om fleksibel bestillingstransport i Odda.

Status: pågående

(Mer informasjon under utvikling)

Fleksibel bestillingstransport for målgruppen 'tilrettelagt transport'

Skyss og Bergen kommune samarbeider om et pilotprosjekt om fleksibel bestillingstransport for målgruppen 'tilrettelagt transport'.

Status: planleggingsfase

(Mer informasjon under utvikling)

MUST LivingLab innovasjonskonkurranse

MUST LivingLab fasiliteter en innovasjonskonkurranse i samarbeid med Skyss og Bergen kommune. Formål med konkurransen er å komme i kontakt med entreprenører som evner å utvikle en brukervennlig bestillings- og informasjonstjeneste for eldre og/ eller ikke digitale mennesker.

Status: planleggingsfase