MUST består av tre unike Labs

Bli kjent med våre tre MUST Labs.

Les mer om hva vi er og hva vi tilbyr.

Innovasjon i praksis

InnoLab

MUST tilbyr med metode og støtte til kreativitet og ideutvikling både foroffentlige - og private aktører som ønsker å løse transportutfordringer og vil være bidragsytere og eiere av en smartere transportmiks.

DataLab

Vi gir blant annet tilgang til kommunale, statlige og fylkeskommunale transport og mobilitetsdata. Vi ønsker at ulike aktører skal kontakte oss å utvide og utvikle disse datakildene. DataLab er en lekegrind for identifisering av utfordringer og løsninger og for å eksperimentere med ulike datakilder.

LivingLab

Her ønsker vi å kunne bidra til at store og små aktører får testet ut sine ideer på virkelige mennesker i en virkelig by. Private og offentlige aktører tester og MUST bistår med metode og med å samle de ulike aktørene som skal til for å få den praktisk tilretteleggingen og nødvendige tillatelser på plass for å få en vellykket testperiode.