Hva er MUST InnoLab?

MUST InnoLab tilbyr tjenester til deg som ønsker å få utviklet og testet ut dine idéer og tanker for bærekraftige mobilitetsløsninger i Vestland fylke. Om du ønsker å løse transportutfordringer eller vil være bidragsyter og eier av en smartere transportmiks kan MUST InnoLab være stedet for deg! MUST InnoLab skal være et fristed for gode idéer der konkrete behov kan få hjelp til å settes i gang gjennom fasiliterte idéprosesser. 

Hvorfor har vi InnoLab?

Formålet med MUST InnoLab er å samle ulike innsikter, perspektiver, kompetanse og fagmiljø internt og eksternt for så å dele dette i fellesskap både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ved å dele erfaringer på tvers i en felles arena skapes det engasjement, og vi klarer å tenke utenfor etablerte tankemønstre. Konseptet er utviklet med erfaringer fra brukere og ansatte i Bergen kommune for å kunne fremme innovasjonskultur i offentlig sektor. Metodikkens grunnmur og fundament er: Samle, dele og engasjere. Metodikken er lettbeint og ubyråkratisk og passer alle uavhengig av roller og arbeidsoppgaver enten du er ansatt i det offentlige eller det private.

Hvordan arbeider vi i MUST InnoLab?

MUST InnoLab starter idéutviklingsprosessen med en brainstormingsøvelse kalt Digikok. Hensikten med en slik øvelse er å omforene ulike fagperspektiv som skal samle kraft i fagmiljøene internt og eksternt til det beste for brukerne. MUST InnoLab fasiliterer Digikoken og kobler ulike fagmiljøer og aktører som kan ha interesse av å bidra i en tidlig medvirkningsprosess som sparringspartnere for en idéeier. Slik kan deretter et konkret produkt eller tjeneste videreutvikles i MUST DataLab med relevante data for så å kunne testes i MUST LivingLab. MUST tror på en tverrfaglig samhandling om mobilitetsløsninger der idéeieren selv er prosjekteier og kan få verifisert idéene i en tidlig fase i MUST InnoLab for på den måten å kunne justere og utvikle et realiserbart produkt eller tjeneste i markedet.

InnoLab-reisen

Kjersti Haukeland Eiken illustrerer hvordan InnoLab-reisen kan se ut.

Verktøykasse for MUST InnoLab

Dette dokumentet er en del av MUST sin verktøykasse for alle eksterne mobilitetspartnere som vil gjennomføre en Innolab-økt sammen med MUST.

Sjekk ut verktøykassen her!

Dette er MUST InnoLab

  • Utvikler idéer for bærekraftige mobilitetsløsninger
  • Samler innsikter, perspektiver, kompetanse og fagmiljø
  • Setter i gang fasiliterte idéprosesser gjennom Digikok
  • Fremmer innovasjonskultur