Hva er MUST DataLab?

Gjennom MUST DataLab kan du få tilgang til kommunale, statlige og fylkeskommunale transport- og mobilitetsdata. MUST DataLab tilrettelegger derfor for å eksperimentere med ulike datakilder. Det er fremdeles et økende behov for å samle data fra mange kilder og eksperimentere med hvordan data kan gi innsikt og på den måten bidra til potensielt helt nye løsninger.


Hvorfor har vi DataLab?

Formålet med MUST DataLab er å bidra til innsikt og innovasjon ved hjelp av tilgjengelig transport- og mobilitetsdata. Databasen i MUST inneholder eksempelvis passasjerdata fra kollektivtrafikk som sier noe om hvilke strekninger flest reiser, hvor mange de er og når på døgnet de reisende er i bevegelse. Tilsvarende finnes data om bysykler i Bergen og om biltrafikken. Den peker på hvor bruken og belastningen er stor, og når på døgnet vi ser denne. Når vi så kombinerer disse dataene med informasjon om for eksempel veiarbeid og vær- og føreforhold, så skapes det muligheter for ny innsikt og nye tjenester. 


Hvordan arbeider vi i MUST DataLab?

Dersom du har tanker om tema, problemstilling, hensikt eller hvilke datakilder du trenger kan du kontakte MUST DataLab så hjelper vi deg videre. I tillegg har MUST DataLab et mobilitetsdashboard som enkelt gir tilgang til datakilder.

Hvilke data har MUST tilgang til?

 • Bergen Bysykkel
 • Skyss (passasjertall buss/bane per linje og holdeplass mm.)
 • Offentlige API-er fra Statens vegvesen (trafikkdata, motorvognregisteret, reisetider mm.)
 • Luftkvalitet fra NILU
 • Bildeleringen
 • Parkeringsdata fra Bergen Parkering
 • Arbeidstakerregister fra NAV (grunnkrets hjem/arbeid)
 • Flytrafikk fra Avinor
 • Mobilitetsdata fra Telia (NB! Kan ikke deles åpent.

Alle datasettene vi henter til datasjøen er geografisk avgrenset til Bergen.

Mobilitetsdashboard

Vi har publisert en første versjon med data fra Bergen, og arbeider videre med utvide vårt dashboard med nye datakilder.

Se vårt mobilitetsdashboard

Dette er MUST DataLab

 • Tilgjengelig transport- og mobilitetsdata
 • Analysere, teste og eksperimentere med ulike datakilder
 • Innsikt som bidrar til nye løsninger