Innsikt i mobilitetsdata

MUST har utarbeidet et mobilitetsdashboard som gir deg enkel tilgang til en rekke datakilder på en oversiktlig måte. Dashboardet er tilgjengelig med data fra Bergen. MUST arbeider med å utvide vårt mobilitetsdashboard med nye data og ønsker at det etter hvert skal dekke hele Norge.

MUST mobilitetsdashboard

Dashboardet inneholder store mengder data.

Sjekk ut dashboardet her

Demo av mobilitetsdahsboard

Tom Svellingen demonstrerer MUST sitt mobilitetsdasboard.

Sjekk ut demo her