HentMeg Odda

Skyss er prosjekteier for et spennende konsept med anropsstyrt bestilling av kollektivtransport i Odda, først introdusert i Rogaland av Kolombus. Aleksander Bjorøy i Skyss er prosjektleder.

Om piloten

Piloten går ut på å teste bestilling av transport på nett eller telefon til nærmeste busstopp. Bestillingene vil komme inn i sanntid og være bestemmende for ruten som blir kjørt. Før Odda ble introdusert til bestilling av transport pleide det å være rundt en avgang i timen på formiddagen og ettermiddagen, og en avgang hvert 90. minutt om kveldene. Busstilbudet var basert på to busser som fordelte seg over fire ruter hvor aller ruter terminerte i sentrum. Dette gjorde at det i liten grad var mulig å reise fritt i Odda, uten å måtte påberegne seg venting.

Erfaringer fra piloten

I 180-dagers evalueringen av HentMeg Odda skrives det at Skyss sitter igjen med mange erfaringer og en utvidet kunnskap når det kommer til å tilby bestillingstransport. En styrke ved bestillingstransport som nevnes er at bussene kun opererer der det er et behov. Utfordringer ved piloten derimot har blant annet vært å skulle basere hele tilbudet på et kartsystem som ikke alltid gjenspeiler virkeligheten fullt ut. En annen erfaring Skyss sitter igjen med er at eldre kunder spesielt opplevde holdeplass som holdeplass tilbudet som uforutsigbart.

I sammenheng med den pågående koronapandemien ser Skyss et potensial i at HentMeg Odda kan bidra til tryggere ferdsel for sine brukere. Blant annet må alle turer forhåndsbestilles slik at man har muligheten til å begrense antall reisende på samme tur, man har innsikt i hvem som har reist, man har kunnet eliminere bytter på lokale reiser, og spredd reiser utover åpningstiden slik at vi har unngått opphopninger på holdeplassene.