To vinnerforslag videre i MUST sin innovasjonskonkurranse

article image

Innovasjonskonkurransen til MUST LivingLab utvides med en runde fordypende forhandlinger med to leverandører.

Dynamisk bestillings- og informasjonstjeneste.

MUST LivingLab har på vegne av Skyss gjennomført en åpen innovasjonskonkurranse med formål om å komme i dialog med innovatører som evner å utvikle nye bestillings- og informasjonstjenester som er tilpasset eldre og ikke-digitale mennesker.

Innovasjonskonkurransen er delt i tre faser. Fase én var er en åpen dialog med markedet hvor aktører ble invitert til å sende inn skisser til løsningsforslag. Fase én ble avsluttet med fire vinnerforslag som gikk med til fase to.

I fase to ble samarbeidet mellom leverandørene og prosjektgruppen i MUST LIvingLab støttet med kr. 62.500,- til en felles modningsprosess. Fase to er nå avsluttet.

I fase tre av konkurransen er det mulighet til å gå inn et løp med Innovasjon Norge og Skyss som pilotkunde. Fase tre har planlagt oppstart etter sommer 2021.

Justerer fase to i konkurransen

Prosjektgruppen i MUST LivingLab har bestemt å justere avslutningen av fase to i innovasjonskonkurransen. To leverandører inviteres nå til fordypende forhandlinger med fokus på et løp med Innovasjon Norge. Bjørn Klimek er leder for MUST LivingLab og organiserer innovasjonskonkurransen.

- Vi har hatt en meget spennende dialog med fire leverandører og har lært utrolig mye om de tekniske og forretningsmessige mulighetene som fins for dynamiske bestillings- og informasjonstjenester tilpasset eldre og ikke-digitale mennesker. Vi i MUST er oppatt av å være en god støttespiller for entreprenører ved innfasing av nye og smarte mobilitetsløsninger. I samråd med ekspertene i vår jury velger vi derfor nå å gå inn i dialog med to leverandører før juryen tar en beslutning, sier Bjørn.

To leverandører valgt til utvidet modningsprosess

Juryen til MUST sin innovasjonskonkurranse har valgt å gå inn i en utvidet modningsprosess med to leverandører. De valgte leverandørene er:

  • Kantega AS
  • GrabACab, Bouvet, Soon Design

Skyss med pilotprosjekt om tilpasset fleksibel bestillingstransport

Skyss kommer til å etablere flere transporttjenester i framtiden som baserer seg på fleksible bestillingsløsninger. Kari Steinsland er leder for mobilitetstjenester i Skyss og peker på en pilot der Skyss skal teste fleksible transporttjenester tilpasset eldre mennesker og mennesker med behov for tilrettelagt transport.

- Med denne innovasjonskonkurransen prøver vi i Skyss å gå nye veier for vårt innovasjonsarbeid. Vi er veldig taknemelige for innsatsen som ble lagt fram av leverandørene i denne konkurransen. Alle leverandørene har utformet konkurransedyktige løsningsforslag. Vi i Skyss har et reelt behov som vi ønsker å få dekket med denne konkurransen. Jeg vil gjerne bruke anledningen til å takke alle leverandørene for samarbeidet og ser fram til den videre dialogen med to av leverandørene.

Avslutte fase to av innovasjonskonkurranse i august

Prosessen justeres noe og det er nå planlagt å avslutte fase to senere i august. Vinnerforslaget skal så gå inn i et løp med Innovasjon Norge og Skyss som pilotkunde fra høst 2021.