Praksisrapport fra MUST

article image

Birgitha har hatt sin siste arbeidsdag som praksisstudent i MUST, og har levert en rapport som blant annet tar for seg arbeidet med pilotprosjektet for Selvkjørende buss i Førde.

Det siste året har MUST ansatt to praksisstudenter, en i vårsemesteret og Birgitha nå i høstsemesteret. Praksisordningen er til for å gi studenter en smak på læringsarenaen og hverdagen arbeidsplassen har å tilby. Begge MUST sine studenter har vært en del av praksisordningen til Sammenliknende Politikk (SAMPOL) ved Universitetet i Bergen.
Gjennom praksisordningen bachelorprogrammet tilbyr, ønsket Birgitha «å utvikle og utfordre seg selv mens hun fikk en bedre forståelse for arbeidslivet».

I sin praksisperiode har Birgitha blant annet jobbet med å bli kjent med praksisstedet gjennom å lese om aktørene bak MUST. Skrevet artikler til hjemmeside. Jobbet med navnekonkurranse for Olai. Vært med i opprettelsen av SkyssPod, og initiert en Instagram- konkurranse. I tillegg har deltatt på flere InnoLab gjennomføringer med ulikt tematisk innhold.
Spesielt viktig for MUST og Birgitha har vært arbeidet med praksisrapporten, som er en den obligatorisk innlevering knyttet til praksisoppholdet.

Tema for deler av praksisrapporten er knyttet til den pågående og snart fullførte, piloten for Selvkjørende buss i Førde. Denne delen av rapporten tar for seg Førdes studenter og elever: forventninger, behov og framtidsvisjoner rettet mot byens autonome transporttilbud.
MUST er veldig fornøyd med arbeidet Birgitha har lagt ned i rapporten, og mener denne gir god kunnskap og innsikt som vi ellers ikke ville fått med oss fra piloten.
Du kan laste ned rapporten nederst på siden.

Vedlagte filer