Kick-off for MUST sin LivingLab i Førde

article image

MUST markerer oppstart av sin LivingLab for autonom mobilitet i Sunnfjord kommune. Lørdag den 28. august ble den selvkjørende bussen presentert for publikum på Rådhusplassen i Førde.

MUST LivingLab har ambisjoner om å mobilisere menneskene i Sunnfjord kommune til aktivt å delta i pilotprosjektet. Den selvkjørende bussen ble derfor presentert for publikumet på Rådhusplassen i Førde lørdag den 28. august. Det er et sentralt anliggende til Skyss å komme i dialog med menneskene og de lokale aktørene. I den forbindelse bidrar MUST LivingLab med innovasjonsfaglig kompetanse, nettverk og prosessforståelse.

Fra venstre: Bjørn Klimek (MUST LivingLab), Edvard Hartvigsen (Vy), Frode Endresen (Skyss), Frode Kjos (KnowIT), Gro Rukan (HVL/ Helse Førde)

Den selvkjørende bussen vil gå i drift fra medio september og prosjektgruppen vil nå jobbe med både teknisk tilrettelegging og økt fokus på brukergruppene i Sunnfjord kommune. Skyss er prosjekteier og vil bruke piloten til å iverksette en læringsprosess om autonom teknologi i kollektivtransport.

- Vi i MUST LivingLab har en ambisjon om å løfte piloten om selvkjørende busser ved å mobilisere lokalbefolkningen i Sunnfjord kommune til en bredere dialog om mobilitet og autonom teknologi. Det å komme i dialog med menneskene er en essensiell del av å lykkes med komplekse innovasjonsprosesser. Jeg vil spesielt takke Gro Rukan som har vært vert for prosjektgruppens besøk i Førde, sier Bjørn Klimek, leder for MUST LivingLab.

Stor interesse fra store og små på Rådhusplassen i Førde, lørdag den 28. august 2021.

Parallelt med publikumsdialogen har MUST LivingLab også bistått Skyss med oppstart av en intern læringsprosess i organisasjonen.

- For oss i Skyss er dette en unik mulighet til å lære om autonomi og ikke minst tenke over konsekvenser for vår virksomhet, sier Kari Steinsland, leder for nye mobilitetstjenester i Skyss.

Framover vil MUST LivingLab mobilisere forskjellige brukergrupper til en felles læringsprosess og fortløpende organisere feedback fra lokalbefolkningen.