Innsikt i reisevaner

article image

DataLab 21.04.2021

Vi i MUST DataLab har gjennomført nok en DataLab der vi har hatt som formål å få en bredere innsikt inn i reisevaner. DataLab’en var for partner-organisasjonene i MUST, i tillegg til deltakere fra Entur.

Vi ønsket å se nærmere på mobildataene fra Telia og sammenligne de med passasjertall fra Skyss for å sette sammen et helhetlig bilde av reisevaner. Passasjertallee fra Skyss er basert på automatisk passasjertelling ved hjelp av sensorer ved dørene.

 Det ble bl.a. sett på passasjertall og reiser med båt til og fra Askøy, og hvordan det gikk opp med antall bussreiser til og fra Kleppestø. Det var tydelig at mobilitetsdata fra Telia, sammen med passasjertall fra Skyss, kan gi god innsikt i reisevanene til de som pendler med båt mellom Askøy og Bergen.

Vi fant også ut at passasjertallene til Skyss ikke var komplette; siden mobilitetsdataene fra Telia er for 2019, er det også valgt passasjertall for 2019. Imidlertid er Skyss sine passasjertall fra 2019 ikke komplett for alle områder.

For eksempel gjelder dette Osterøy som vi studerte sist; her var det ikke mulig å sammenligne mobilitetsdata fra Telia og biltellinger fra SVV opp mot passasjertall fra Skyss, siden bussene til og fra Osterøy ikke hadde tellere eller sensorer i 2019. Dette gjelder dessverre også for flere områder.

Skjermbilde: Reiser fra Øygarden til Bergen basert på mobildata.

Mobildataene forteller en del om reisemønstre og mellom hvilke områder i Bergensområdet reisene foregår. Det blir riktignok veldig komplekst når man skal se på det store bildet, og når man samtidig tar høyde for begrensningene som vi har avdekket så langt.

Det som hvert fall er sikkert er hvor nyttig det er å møtes i MUST DataLab for å arbeide med data og i felleskap diskutere hvilke muligheter man har og hvilke innsikter som kan tilegnes.