Ny hjernedugnad den 30. august om mobilitet for arbeidstakere

article image

Hjemmekontoret har gitt oss en smak av selvstendighet og fleksibilitet. Samtidig har vi behov for mellommenneskelige relasjoner og samarbeid på de fleste arbeidsplasser. Hvordan kan vi nå motivere arbeidstakere til å møte fysisk på jobb?

Dette var spørsmål som ble diskutert på hjernedugnaden Innolab holdt i samarbeid med Bergen Næringsråd 30. august.

Av Birgitha Syse Gunadasan

Arbeidshverdagen har lenge vært fungerende og forutsigbar, både før pandemien da alle møttes fysisk, og under pandemien da alle møttes digitalt. Flere opplever det nå som tungvint å skulle komme seg til og fra arbeidsplassen, etter å ha opplevd fleksibiliteten digitale møter har å tilby, og de som deltar fysisk på jobb reiser ikke kollektivt.

Men hva skjer nå, når samfunnet åpnes igjen?

Med innsiktsdelingene "Fra et kommunalt HR-perspektiv – hvordan ser det ut akkurat nå?" av Trude Damm, og "Fra et kommunalt digitaliseringsperspektiv – hva ser jeg i den nasjonale debatten?" av Kjetil Århus, samt en rekke lyntalere fra BKK, Rambøl Bergen, ITS Norway, Proptech Innovation, Norwegian Cognitive Center, Tide og Multiconsult, fikk alle deltakere et solid grunnlag for videre diskusjon.

I grupper stilte vi hverandre spørsmålene:

  1. Hva er mine/våre ansattes behov for mobile løsninger etter pandemien?
  2. Ut fra felles behov – Hva kan være mulig å samarbeide om?
  3. Hvordan kan vi sette i gang et samarbeid (hvem, hva, hvor, når)?

Sammen kom vi frem til forslag om hvordan vi kan samarbeide videre med denne problemstillingen. Blant annet bør vi dykke videre inn i det digitale, fleksible og hybride, og finne ut av hvor det er sperrene går - hva er det som gjør at det noen ganger skjærer seg, og ligger sperrene våre i regelverket eller i hodene våre?

Samtidig er det et mål å finne frem til løsninger som ikke går ut over inntektsstrømmen til Skyss og Tide. Her er det snakk om å teste ulike løsninger for mobilitet uten å rokke ved grunnmuren som er der allerede - tilbudet som er der for de samfunnsgruppene som aldri fikk hjemmekontor, som sykehjemsansatte og butikkansatte. Dessuten er det viktig at frykten for å kjøre kollektivt trappes ned nå som samfunnet ikke lengre er lukket, slik at vi kan nå bærekraftsmålene våre.

Videre vil det bli tatt initiativ til et samarbeid mellom Bærekraft og Innovasjon på Høgskulen på Vestlandet (med Siri Smith) og Vestland fylkeskommune (med Kari Steinsland). Initiativet vil gå ut på å jobbe mot et utkast til en pilot, og vil være et samarbeid flere kan hive seg med på.

MUST og Bergen Næringsråd vil følge opp noen av de gode momentene som kom fram under seansen for å se på en videre samarbeidsmodell.