Digikok med Bymiljøetaten

article image

Fredag 5. februar ble det arrangert en digital hodekok, Digikok, i regi av MUST InnoLab. Formålet med denne workshopen var å tilrettelegge for et godt samarbeid med Bymiljøetaten i Bergen og MUST, i tillegg til å komme frem til konkrete tiltak for samarbeidet videre. Som praktikant i MUST fikk jeg muligheten til å oppleve hvordan en Digikok gjennomføres og ta rollen som digi-vert.

Av Andrea Bråthen, Praktikant (UiB)

12.02.2021

Ny praktikant i MUST

Jeg er 21 år gammel og kommer fra Oslo. De siste årene har jeg bodd i Bergen og studert sammenlignende politikk på Universitetet i Bergen. Vårsemesteret 2021 har jeg fått muligheten til å være praktikant hos MUST. Praksisordningen som tilbys på bachelorprogrammet i sammenlignende politikk er en perfekt mulighet til å kunne få et avbrekk fra den normale studiehverdagen og samtidig kunne teste og utvikle kunnskap.


Etter å ha brukt rundt fem uker på å orientere meg innenfor MUST-prosjektet har jeg begynt å bli kjent med MUST sine tre laboratorium; InnoLab, DataLab og LivingLab, samt deres arbeidsmetoder. Jeg har også fått bryne meg på produksjon av innhold til MUST sin nye hjemmeside. Fredag 5. februar fikk jeg i tillegg muligheten til å delta på min aller første Digikok, fasilitert av MUST InnoLab.

Digikok med Bymiljøetaten

MUST InnoLab tilrettelegger for og fasiliterer en Digikok. Dette er en øvelse for å sette i gang tankeprosesser og skape en felles oversikt over hvordan vi best kan jobbe sammen for å komme frem til smarte og innovative mobilitetsløsninger. Det overordnede målet med Digikoker er: Samle, dele og engasjere. Digikok varer i rundt 2 timer og har fokus på hvordan man sammen kan imøtekomme et spesifikt behov. Øvelsen gjennomføres med faste steg og tidsbestemte rammer. 

Illustrasjon av Kjersti Haukeland Eiken

Digikok fredag 5. februar startet med en introduksjon av MUST og Bymiljøetaten og deres refleksjoner rundt samarbeid. Deretter fungerte ledergruppen til MUST som digi-verter som fikk hver sin gruppe som skulle diskutere og utveksle ideer og behov. Vi startet med å identifisere behov, deretter se på hvordan MUST DataLab sitt mobilitetsdashboard kunne bidra til å imøtekomme noen av disse behovene. Til slutt ble det satt fokus på veien videre. Hvem skal ha et ansvar for oppfølging og videreutvikling? Hvordan skal dette se ut fremover? Hvordan skal MUST sin rolle være i veien videre?

Illustrasjon av Kjersti Haukeland Eiken

Fra mitt ståsted som student opplevde jeg konseptet som enkelt, effektivt og engasjerende. For hvert spørsmål som skulle besvares ble det satt av tid til gruppediskusjon og refleksjon. Dette gjorde det enkelt å være fokusert på et tema om gangen. Videre opplevde jeg at en styrke ved en slik prosess er at man ender opp med ganske konkrete ideer og tiltak som må følges opp.


Det jeg opplevde som mer utfordrende derimot var å lede en gruppe og gruppediskusjonen. I tillegg til å kunne komme med gode ideer er det også svært viktig at prosessen foregår innen gitte rammer. Derfor kreves fokus, tilstedeværelse og en evne til å få alle med. Tidsrammen opplevdes litt vanskelig å forholde seg til. Mange ideer skulle belyses og tiltak foreslås på kort tid. I ettertid er jeg likevel positiv til en slik tidsramme ettersom dette bidrar til en mer standardisert og effektiv prosess.


Kort oppsummert var Digikok en positiv opplevelse der jeg lærte mye. Metodikken som Digikok-prosessen er basert på vil jeg ta med meg videre både innenfor studiene, men forhåpentligvis også videre i arbeidslivet. Jeg ser frem til å bruke de neste månedene på å bli enda bedre kjent med Digikok-prosessen, hyggelige kolleger og å tilegne meg bredere kunnskap om MUST og smart mobilitet.