DataLab for partner-organisasjonene i MUST

article image

10.mars ble det gjennomført en intern DataLab for partner-organisasjonene i MUST, der formålet var å gjøre oss enda bedre kjent med mobildataene som MUST har anskaffet, og sammenligne de med blant annet telledata fra Statens vegvesen og passasjertall fra Skyss. 

av Hildegunn Grindheim

Det ble knapt med tid til å se på passasjertall fra Skyss, men det var til gjengjeld stor interesse for å sammenligne biltellinger fra vegvesenet med mobilitetsdata. Det var valgt ut fire punkter for biltelling; Sotrabroen, E39 ved Søfteland, Nordhordlandsbroen og Osterøybroen/Herland. Disse tellepunktene representerer også kommunegrenser, som gjør det teknisk mulig å sammenligne bilpasseringer med registrerte reiser mellom disse kommunene.

Ved å se nærmere på reiser ut av Osterøy kommune ble det i midlertidig raskt klart at dette ikke er data som er 100% sammenlignbart; mobilitetsdataene inneholder alle reiser for eiere/brukere av mobiltelefoner, mens bilpasseringer strengt tatt ikke sier noe om antall reisende. I figuren er telledata fra vegvesenet vist i diagrammet til venstre og mobildata til høyre. 

Samtidig ble det også klart at telledata fra vegvesenet ikke nødvendigvis er komplett - det kan være at sensorer har vært ute av drift i perioder. Det finnes opplysninger om datakvalitet i vegvesenet sine API-er, men disse ble ikke tatt med i denne omgang. Også mobilitetsdataene fra Telia kan være mangelfulle og inneholde store usikkerheter, så resultatene fra analysene må uansett ansees som omtrentlige. Blant annet kan det være usikkerhet knyttet til ved hvilke basestasjoner signalene blir registrert, som vil si at noen som egentlig befinner seg i Alver kan bli registrert med opprinnelsessted Osterøy - selv om det her skiller en fjord mellom kommunene.

Til sist vil vi også trekke frem at det var stor begeistring for mobilitetsdataene, og hvilke muligheter som ligger bruk av disse. Vi ser helt klart at det å utforske disse dataene, både individuelt og i samarbeid med andre, har en verdi for partnere i MUST!