MUST ønsker samarbeidspartnere god jul og riktig godt nytt år!

article image

Daglig leder i MUST, Kari Steinsland, ønsker alle samarbeidspartnere god jul og riktig godt nytt år

På vegne av oss i MUST nettverket ønsker jeg alle samarbeidspartnere og interesserte god jul og et riktig godt nytt år 2022!

I året som har gått har MUST deltatt i ulike aktiviteter for utforming av smartere transport i Vestland fylke. MUST har bistått Skyss og Sunnfjord kommune med realisering av den første autonome bussen på Vestlandet. MUST har også iverksatt en innovasjonskonkurranse med formål om å utvikle en bestillingsløsning for eldre og ikke-digitale mennesker. Det har også i år blitt gjennomført ulike samlinger med formål om å etablere samarbeid og utveksle idéer. Her har vi i MUST nettverket vært inkubatorer for mobilitetssamarbeid sammen med ulike deler av SVV, Skyss, Vestland Fylkeskommune og Bergen kommune. MUST har stort fokus på utvikling og bruk av mobilitetsdata, lokalt, regionalt og nasjonalt. MUST er derfor i dialog med bla. Entur om muligheter for samarbeid.

Etter sommer 2021 har vi i MUST jobbet med interne prosesser for innovasjon innen mobilitet sammen med organisasjonene bak MUST. MUST nettverket er et resultat av STiN konkurransen – Smartere Transport i Norge – gjennomført av samferdselsdepartement i 2017. MUST har siden oppstart vært organisert som prosjektfelleskap mellom Skyss, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen. I forlengelse av pågående strategiprosesser i organisasjonene bak MUST jobber vi nå med å evaluere erfaringene og tilpasse organiseringen. Formål med prosessen er enda bedre tilrettelegging for fremtidig arbeid med innovasjon og mobilitet.

En gladnyhet mot slutten av året har vært at Four C i samarbeid med aktørene i MUST nettverket har fått midler til deltakelse i et Pilot-T prosjekt. Skyss vil delta i prosjektet MAASEKOP sammen med FourC, Sintef og ITS Norway.

Jeg vil med dette takke alle interne ressurser i MUST nettverket for innsatts i 2021. Stor takk også til alle eksterne samarbeidspartnere.

Hilsen

Kari Steinsland