MUST ønsker samarbeidspartnere god jul og riktig godt nytt år!

Daglig leder i MUST, Kari Steinsland, ønsker alle samarbeidspartnere god jul og riktig godt nytt år.

Julehilsen

Praksisrapport fra MUST

Praksisstudent i MUST, Birgitha Syse Gunadasan, har levert en praksisrapport fra sitt opphold i MUST, der hun blant annet forteller om sitt arbeid med piloten for Selvkjørende buss i Førde

Hva vi består av

InnoLab

MUST InnoLab tilbyr støtte til kreativitet og idéutvikling både for offentlige og private aktører som ønsker å løse transportutfordringer og vil være bidragsytere og eiere av en smartere transportmiks.

DataLab

MUST DataLab er en lekegrind for identifisering av utfordringer og løsninger, og for å eksperimentere med ulike datakilder. Gjennom MUST DataLab kan du få tilgang til kommunale, statlige og fylkeskommunale transport- og mobilitetsdata. Vi ønsker at ulike aktører skal kontakte oss å utvide og utvikle disse datakildene.

LivingLab

Her ønsker vi å kunne bidra til at store og små aktører får testet ut sine ideer på virkelige mennesker i en virkelig by. Private og offentlige aktører tester og MUST bistår med metode og med å samle de ulike aktørene som skal til for å få den praktisk tilretteleggingen og nødvendige tillatelser på plass for å få en vellykket testperiode.

Mobilitet innsikt

MUST har utarbeidet et mobilitetsdashboard som gir deg enkel tilgang til en rekke datakilder på en oversiktlig måte. Første versjon av vårt dashboard er tilgjengelig med data fra Bergen. MUST arbeider med å utvide vårt mobilitetsdashboard med nye data og ønsker at det etter hvert skal dekke hele Norge.

Se vårt mobilitetsdashboard

Pilotprosjekter i MUST LivingLab

MUST Living Lab jobber parallelt med flere innovasjons- og pilotprosjekter. Vi har som formål å bygge et prosjektportefølje fordelt over hele Vestland fylke. Vi jobber aktivt og til enhver tid med pilotprosjekter i forskjellige faser. Besøk gjerne vår side om våre piloter.

Les mer om våre prosjekter
Kari Steinsland

Kari Steinsland

Daglig leder MUST Lab

Hvordan kan vi hjelpe?

Dersom du har spørsmål, ønsker å inkluderes i MUSTs kontaktnett, ønsker å samarbeide eller har andre henvendelser, ta kontakt med oss.